Tips:

Klikk i kartet for å få opp informasjon.
Hold inne shift og dra for å
zoome inn med boks.
Bruk +/- symbolene oppe til
venstre i kartutsnittet.
Klikk og dra for å panorere.


Se på større kart

NB! Kartet viser administrative kommunegrenser for kommuner i Viken Skog SA sin geografi der skogareal er publisert eller planlagt publisert på DinSkog.no. Enkelte nettlesere støtter desverre ikke løsningen. Installer Google Chrome og last inn på nytt.